Solcell

solar6 Till vår båt ville vi ha en solpanel så att vi alltid har fulladdade batterier när vi kommer till båten. Detta var en "pryl" som även min fru vill ha. Solar1 Så här ser Naps 44w solpanel ut, vi tog den dyrare varianten som sitter fast på en rostfri plåt. Den som sitter i en ram är säkert bra, men råkar man trampa på den så går det sönder. solar2 Nu har jag bestämt mig, kontakteringen blir på höger sida. Anledningen är att panelen blir smalare då vilket gör att jag kan flytta bommen helt till höger/vänster så att inget kommer att skymma panelen. Vad jag förstår så ger ingen cell mer energi än den som är sämst belyst så här gäller det att få maximalt med sol. solar3 Här kommer dragtråden ut, jag drar kabeln bakåt i innertaket mot toaletten. solar4 Jag har tagit bort taklisten som vetter mot salongen och här kommer kabeln in. solar5 Sedan har jag dragit kabeln framåt igen, bakom hyllan ovanför elpanelen och sedan raka vägen till batteriet. Och här sitter Maxpower, precis vid batterierna som sig bör för att temperaturregleringen skall fungera. solar6 Och så var allt på plats. Hur har det blivit då, gör det någon skillnad? Vi har fortfarande presseningen över båten, och solen har inte riktigt lyst någon gång jag har varit vid båten så inga"ampere" har synts. Det skall dock sägas att tidigare när jag kom till båten och kopplade in landströmmen så gick laddningen alltid igång med 2-3 ampere laddning. Nu när jag kommer och kopplar in landströmmen så blir det ingen laddning alls, batterierna är fulladdade 🙂