Manöverpanel

Ytterligare ett vinterprojekt klart, en enkel manöverpanel med ytterligare ett instrument från B&G. Jag borde ha slängt ut Raymarine för länge sedan och gått över till B&G, men det är en annan historia. Här har jag nu från vänster VHF (ICOM är kvalitet), B&G, fjärrkontroll till autopilot. Under B&G vänster sitter en 2×2.1A USB laddare, vanligt 12V uttag och så fyra knappar. Detta var ytterligare ett projekt med Arduino NANO, nämligen en relä-låda med fyra reläer. Denna reläbox sitter vid elskåpet och kopplar till LED belysning, röd LED belysning bägge monterade på radarmasten. Ett relä styr signalhornet som sitter under radarn och så ett relä som inte används just nu. Gul knapp ger alternerande på/av på den vanliga LEDen. Röd knapp ger alternerande på/av på den röda LED. Svart knapp ger ljud från signalhornet så länge man trycker ner knappen. Och så den blå knappen som är speciell. Ett kort tryck ljuder en dimsignal för gång med motor, dvs. gång för motor. Denna signal upprepas automatiskt var annan minut så man slipper tänker på det i dimma. Ett långt tryck ger signalen för framfart utan motor, en lång och två korta signaler.